Договір публічної оферти
договір про надання послуг Big Brother School
Записуючись на курс Big Brother School та сплачуючи його вартість Ви погоджуєтесь з умовами надання послуг і приймаєте цей договір
Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про надання послуг з «Big Brother School».


ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
Big Brother School (через ФОП Донська Анастасія Геннадіївна) пропонує фізичним та юридичним особам (далі – Користувач) (разом у тексті – Сторони, окремо Сторона) приєднатися до цього договору публічної оферти про надання послуг (далі – Договір) на визначених у ньому умовах та відповідно до обраного переліку послуг. Приєднанням до цього Договору також вважатимуться конклюдентні дії: реєстрація на курс та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за онлайн курси та/або отримання доступу до онлайн навчальних курсів. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
1.1 "BIG BROTHER SCHOOL" (школа "Великий Брат") – он-лайн освітня платформа доказових знань, ідея створення якої і всі майнові і немайнові права на яку належать (ФОП Донська Анастасія Геннадіївна). Платформа складається із веб-сайту, он-лайн курсів та практикумів, розміщених на визначених інтеренет-ресурсах, а також всіх матеріальних і нематеріальних об'єктів, які використовуються Замовником в цілях реалізації BIG BROTHER SCHOOL. Виконавець може на власний розсуд змінювати сайт, на інше спеціалізоване програмне середовище, при цьому, Користувач повинен самостійно ознайомитися із функціоналом та правилами роботи BIG BROTHER SCHOOL. Користування функціями сайту на навчальними матеріалами курсів входить у вартість курсу.
1.2 Курс – освітня програма BIG BROTHER SCHOOL, яка складається з 10 практикумів.

1.3. Практикум – складова частина Курсу, який викладається в рамках Проекту, проходить он-лайн на платформі Zoom або іншому наперед визначеному ресурсі у супроводі лектора, може містити будь-які аудіовізуальні, графічні чи інші матеріали до нього, що системно, логічно і зв'язно передають зміст теми Практикуму, створюються на основі сформованого плану відповідно до Вимог до Конспекту Практикуму, та з метою розкриття основних положень теми Практикуму, досягнень сучасної науки, з'ясування невирішених проблем, узагальнення досвіду роботи, надання рекомендацій щодо використання основних висновків за темою практикуму.

1.4. Навчальний матеріал – презентація, інтерактивний матеріал, відеозапис, домашнє завдання тощо, які надаються для ознайомлення, вивчення та виконання Користувачу.

1.5 Тарифи– відомості про ціну Курсу, умови надання знижок, інших корисних переваг, які зазначені на вебсайті, фейсбук сторінці Prometheus чи рекламних матеріалах.
1.6. Решта термінів, що використовуються в цьому Договорі, визначаються згідно з законодавством України.2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1 Виконавець зобов'язується надати Користувачу послуги, зміст яких полягає в доступі Користувача до відповідних Навчальних матеріалів певного онлайн Курсу протягом дії договору (три місяці), а Користувач – прийняти і оплатити послуги на умовах, визначених в цій оферті. Вартість конкретного Курсу (навчальних матеріалів) визначена на сайті або рекламних матеріалах.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ
3.1 Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.
3.2 Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Користувач підтверджує, що він повністю приймає його умови.
3.3 Користувач приймає (акцептує) оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій – оплати вибраного Курсу на умовах, зазначених у §4 цього Договору. Письмова форма цього Договору згідно ЗУ «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа.

4. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1 Ціна визначається та застосовується відповідно до обраного Користувачем Курсу, яка вказується на відповідній вебсторінці Курсу та (або) соцмережах чи рекламних матеріалах.
4.2 Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем.
4.3 Оплата послуг здійснюється у гривневому еквіваленті згідно встановленого Національним банком України курсу валют станом на день оплати.
4.4 Після повної або часткової оплати кошти не повертаються. У випадку, якщо Користувач сплатив бронь курсу (якщо це передбачалося умовами оплати), що є частиною оплати за курс і не здійснив решти оплати, сума такого забезпечувального платежу не повертається Користувачеві.
4.5 Користувач не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Користувача.
4.6 Користувач може отримати знижку на ціну Курсу. Умови надання знижки на Курс доводяться до відома Користувача через рекламні матеріали. Знижка не надається після купівлі Курсу.

5. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1 Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачеві усіх параметрів доступу до вибраного ним Курсу (пареметри для приєднання до зустрічі онлайн, відеозапис зустрічі, презентація лектора, домашнє завдання та список корисних матеріалів і навчальних матеріалів протягом строку дії цього договору (три місяці).
5.2 Дата початку (набору) Курсу зазначаються на вебсайті чи рекламних матеріалах.
5.3 Виконавець не несе відповідальність, якщо Користувач пропустив семінар, вебінар, інші елементи Курсу, розраховані на їх сприйняття Користувачем шляхом його участі в онлайн трансляції відповідно до Програми курсу.
5.4 Моментом виконання надання послуг вважається день першого заняття онлайн, дату, час та посилання на доступ до якого надаються Виконавцем Користувачу. Користувач споживає послуги шляхом участі в онлайн-практикумах, перегляду відеозаписів Практикумів, презентацій лекторів, навчальних матеріалів, надісланих на електронну пошту та розміщених в групі учасників курсу у мережі Facebook, до якої надається доступ Користувачеві після сплати вартості курсу. Усі Навчальні матеріали є авторськими та суб'єктивними, Виконавець може не погоджуватися із позиціями викладеними у цих матеріалах. Авторські майнові права на всі Навчальні матеріали передані Виконавцю згідно відповідних угод.

6. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
6.1 Обов'язки ВИКОНАВЦЯ:
6.1.1 Надати Користувачеві послуги відповідно до умов цієї оферти.
6.1.2 Передати Користувачеві параметри для відвідування онлайн-Практикумів не пізніше дати початку Курсу, яка буде оголошена в рекламних матеріалах.
6.1.3 Надавати Користувачеві онлайн підтримку через електронну пошту чи чат, який буде створено (вайбер, телеграм) або інший канал зв'язку на вибір Виконавця. Онлайн підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того як взяти участь у Практикумі, як переглянути відеозапис, презентацію лектора і ознайомитися з домашніми завданнями, умовами отримання зворотнього зв'язку від лектора чи інших труднощів, які можуть виникнути у Користувача впродовж дії Договору.

6.2 Обов'язки КОРИСТУВАЧА:
6.2.1 Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цієї оферти.
6.2.2 Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Курсу, Навчальних матеріалів будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати Навчальні матеріали. У разі порушення цієї умови Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, а Користувач зобов'язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості Курсу.

7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
7.1 Усі права на веб-сайт належать Виконавцеві.
7.2 Права інтелектуальної власності на Навчальні матеріали, використані на курсах Big Brother School, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.
7.3 Виконавець також використовує об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.
7.4 Виконавець надає Користувачеві обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ до Навчальних матеріалів.
7.5 Надаючи право на використання Користувачем об'єктів права використовувати для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1 У випадку порушення умов оплати послуг Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити доступ курсів Big Brother School та Навчальних матеріалів.
8.2 Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до Навчальних матеріалів та Платформи у випадку:
– виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) Навчальних матеріалів публічно та (або) передання доступу до курсів третім особам, які не є Стороною Договору та (або) купівлею Курсу в складчину (кількома особами).
8.3. У випадку виявлення Виконавцем порушень передбачених п. 8.2. цього Договору, Користувач зобов'язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості Курсу. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-яким іншим розумним засобами.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1 В разі виникнення спорів Сторони вживатимуть заходи досудового врегулювання спорів.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1 Договір діє до моменту спливу 3 (трьох) місяців від дня початку Курсу відповідно до Програми Курсу. Доступ до Практикумів та Навчальних матеріалів надається лише на термін дії Договору. У випадку, якщо Користувач не скористався послугами протягом цього терміну з особистих причин, термін дії Договору не продовжується.
10.2 Виконавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку:
10.2.1 невиконання Стороною своїх обов'язків за цим Договором;
10.2.2 у випадках передбачених розділом цього Договору.

11. ІНШІ УМОВИ
11.1 Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.
11.2 Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Користувача. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку
11.3 Якщо інше не передбачено цією офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.


© 2020 Big Brother School
info@bigbrotherschool.org
+380931929960
Оплата на сайті через
систему Liqpay